Napoved podatkov za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča – NUSZ

Oddaj vloga

Opis postopka

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije