Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednica, Jasmina Urbas, predstavnik Policijske postaje Vrhnika
  • Marko Vengust, predstavnik Občinskega sveta Občine Log - Dragomer
  • Matevž Snoj, predstavnik Komunalnega podjetja Vrhnika
  • Nina Ciuha Cerkovnik, predstavnik javnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer
  • David Sepe, predstavnik Medobčinskega inšpektorata
  • Alojzij Kavčnik, predstavnik Združenja šoferjev in avtomehanikov, ki ima stalno prebivališče na območju Občine Log - Dragomer
  • Tanja Krušič Mlakar, predstavnik občinske uprave
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)