Civilna zaščita

Člani (mandat 2018 - 2022)
  • Poveljnik, Miran Stanovnik
  • Namestnik poveljnika, Pavel Remškar
  • Član, Jože Čamernik
  • Članica, Tina Rebernik Kovač
  • Član, Andrej Likar
  • Član, Martin Martinčič