Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandatno obdobje 2022 - 2026)
  • Predsednik, Gregor Stanišič
  • Branimira Brecelj
  • mag. Domen Cukjati
  • Andrej Jerman Blažič
  • Viljem Kosednar
Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
Člani (mandatno obdobje 2014 - 2018)
  • Predsednica, Alenka Kuzma, (LiDLL)
  • mag. Domen Cukjati, (SDS)
  • Andrej Jerman Blažič, (SD)
  • Ivan Klenovšek, (NLRO)
  • Franc Kozjek, (DeSUS)