Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • Predsednik, Gregor Stanišič
  • mag. Domen Cukjati
  • Andrej Jerman Blažič
  • Blaž Rupnik
  • Ivanka Urbanc
Člani (mandat 2014 do 2018)
  • Predsednica, Alenka Kuzma, (LiDLL)
  • mag. Domen Cukjati, (SDS)
  • Andrej Jerman Blažič, (SD)
  • Ivan Klenovšek, (NLRO)
  • Franc Kozjek, (DeSUS)