Eko sklad - spodbude za pilotne projekte celovite prenove večstanovanjskih stavb

25. 8. 2021