5. dopisna seja

Seja je potekala dne 21.10.2020

Predpisi, sprejeti na tej seji

Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o splošnih merilih in pogojih prostorskih ureditvenih pogojev za Občino Vrhnika (Uradni list Republike Slovenije št. 168/2020)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.10.2020
Začetek veljavnosti: 28.11.2020
Konec veljavnosti: 23.07.2022
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prostorski ureditveni pogoji (PUP)
Obvezna razlaga 62. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer (Uradni list Republike Slovenije št. 164/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.10.2020
Začetek veljavnosti: 14.11.2020
Tip objave: Drugo
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Log - Dragomer (Uradni list Republike Slovenije št. 164/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.10.2020
Začetek veljavnosti: 28.11.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode na območju Občine Log - Dragomer (Uradni list Republike Slovenije št. 164/2020)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Povezava do objave: Povezava
Datum sprejetja: 21.10.2020
Začetek veljavnosti: 28.11.2020
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda