Rok za prijavo na javni natečaj za direktorja JP KPV d.o.o. se izteče 11.7.2015

3. 7. 2015