29. 2. 2016 PODALJŠANJE ROKA ZA PREDLAGANJE KANDIDATOV ZA ČLANA KOMISIJE ZA ŠPORT V PONOVLJENEM POSTOPKU JAVNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE ŠPORTNIH VSEBIN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA NA OBMOČJU OBČINE LOG - DRAGOMER V LETU 2014

29. 2. 2016