ZAPORA CESTE V LUKOVICI NA ULICI DOLINA IN PARTIZANSKA POT ZARADI IZVAJNJA IZGRADNJE VODOVODA VISOKA CONA LUKOVICA

6. 7. 2016