NEDELOVANJE TELFONSKIH ŠTEVILK - JP KPV, d.o.o.

29. 5. 2020