NEDELOVANJE TELFONSKIH ŠTEVILK - JP KPV, d.o.o.

10. 6. 2020