MOTENA OSKRBA S PITNO VODO - Cesta na Mele in Rimska cesta št. 53, 57, in 58

9. 7. 2021