Geodetska uprava republike Slovenije, organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, javno razgrinja predlog modelov vrednotenja nepremičnin

1. 10. 2019