Objava 3. javnega poziva LAS Barja z zaledjem in izvedba delavnic za prijavitelje

7. 5. 2019