Vodovodni priključek za poslovilni objekt na pokopališču Dragomer

8. 11. 2018