Ravnanje ob vbodu ali poškodbi z odvrženo iglo ali ostrim predmetom, onesnaženim s tujo krvjo

1. 10. 2018