Zbirno in prevzemno mesto za zabojnik za odpadke - zabojnik ne sme ovirati ali ogrožati prometa na javnih površinah

23. 8. 2018