Javno podjetje Komunalno podjetje Vrhnika, d.o.o., uspešno na poti "Brez odpadkov"

1. 12. 2017