Postopek spremembe statusa grajenega javnega dobra je ustavljen

17. 8. 2016