Delovni skupini pripravljata osnutka ureditve naselij Dragomer in Log

2. 6. 2016