PRIKLJUČITEV OBJEKTOV NA NOVO JAVNO KANALIZACIJSKO OMREŽJE NA OBMOČJU OBČINE LOG - DRAGOMER

18. 3. 2022