POZIV ZA ZBIRANJE PRIJAV ZA OCENO ŠKODE ZARADI SUŠE V LETU 2022

13. 9. 2022