Pobuda za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Log – Dragomer

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge

Dodatna pojasnila

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov