VLOGA ZA OBROČNO PLAČEVANJE KOMUNALNEGA PRISPEVKA ZA PRIKLOP NA JAVNO KANALIZACIJO

Organizacijska enota

Opis postopka