OBVESTILO - MOTENA OSKRBA S PITNO VODO (Cesta ob potoku in Cesta v Hrastje)

23. 8. 2023