OBVESTILO - MOTENA OSKRBA S PITNO VODO (vodovodno omrežje Log pri Brezovici)

23. 8. 2023