Slovesno polaganje temeljnega kamna: »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Ljubljanice – 3. sklop (Log – Dragomer)«

22. 6. 2020