Delovna skupina za pripravo OPPN središča naselja Dragomer

Člani (mandatno obdobje 2018 - 2022)
  • Predsednik, Domen Cukjati
  • Branko Šefran
  • Igor Rojec
  • Simon Strgar