Obvestilo o vršitvi omejitve vstopa v prostore občinske uprave

12. 3. 2020