Zbiranje pobud za spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Log – Dragomer

9. 1. 2023
09.01.2023
Javna naznanila in razgrnitve
31.12.2023 do 00:00
Marjeta Sternad Kuharič
01 750 77 00