Obvezna razlaga drugega odstavka 32. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer

Predpisi, na katere predpis vpliva