Obvezna razlaga drugega odstavka 36. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Log - Dragomer

Predpisi, na katere predpis vpliva