Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč v Občini Log - Dragomer

Predpisi, na katere predpis vpliva