Odlok o proračunu Občine Log - Dragomer za leto 2016

Predpisi, na katere predpis vpliva