Odlok o preoblikovanju javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Log - Dragomer - neuradno prečiščeno besedilo (3)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva