Poslovnik Občinskega sveta Občine Log - Dragomer - neuradno prečiščeno besedilo (2)

Pravna podlaga

Predpisi, na katere predpis vpliva