Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Log-Dragomer

Predpisi, na katere predpis vpliva