Odlok o spremembi in dopolnitvah Odloka o grbu, zastavi, žigih in občinskem prazniku Občine Log - Dragomer

Predpisi, na katere predpis vpliva