Gradnja kanalizacije

13.847.699,05 EUR
Evropski strukturni in investicijski skladi, Kohezijski sklad
V teku
22.05.2020
April 2024

Podatki o financiranju